Pod kuk bb, 85320 Tivat  +382 32 672 262
ME EN RU

Dječja i preventivna stomatologija

Preventiva je ključni pojam u modernoj medicini i stomatologiji, pa posebno težište stavljamo na prevenciju oboljenja usta i zuba kod djece i odraslih.

Radimo preventivno zalivanje fisura mliječnih i stalnih zuba i na taj način vršimo prevenciju karijesa. Pored toga radimo loklanu aplikaciju fluora i garantujemo za zdrave zube vašeg djeteta od rođenja pa nadalje, ako se pridržavate naših savjeta.

Roditeljima i djeci dajemo iscrpne savjete i demonstriramo pravilno održavanje higijene usta i zuba što se smatra kao osnova u spriječavanju karijesa kod djece. Dajemo savjete i u pogledu pravilne ishrane trudnica i djece.