Pod kuk bb, 85320 Tivat  +382 32 672 262
ME EN RU

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je grana stomatologije koja se bavi vađenjem zuba i hirurškim uklanjanjem patoloških promena u vilicama. Oralna hirurgija omogućava vađenje zuba iz protetskih, ortodontskih, paradentoloških i drugih razloga.

U našem centru vršimo usluge hirurških zahvata, kao što su vađenje umnjaka, apikotomije, hirurške intervencije na parodoncijumu, terapija gingivalnih džepova.

Ova grana stomatologije kod pacijenata izaziva strah i nelagodu, ali potpuno neopravdano. Danas uz primjenu anestezije i modernih aparata, uz svo znanje, iskustvo i stručni savjet stomatologa, sam zahvat i oporavak više ne predstavljaju neugodno iskustvo.