Pod kuk bb, 85320 Tivat  +382 32 672 262
ME EN RU

Protetika

Ovo je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom izvađenih zuba i okolnih mekih i čvrstih tkiva, koja se gube kao posljedica njihovog vađenja. Fiksne protetske nadoknade se definitivno fiksiraju na preostalim zubima, dok se mobilne protetske nadoknade skidaju i pacijent ih sam vadi iz usta radi održavanja higijene i potom vraća. Postoje i kombinovane nadoknade, kod kojih je jedan dio fiksiran na postojeće zube, a drugi mobilan.

Naš stomatološki tim nudi usluge kompletne protetske rehabilitacije orofacijalnog sistema bilo da se radi o krunicama, mostovima ili kombinovanim radovima.