Pod kuk bb, 85320 Tivat  +382 32 672 262
ME EN RU

MENTORSTVO U ORTODONCIJI

Dentalux Tivat i prof. dr Jasminka Anđelić mladim specijalistima ortopedije vilica, ali i drugim zainteresovanim ortodontima koji žele unaprijediti praktična znanja iz ove oblasti, nude uslugu mentorstva. Cilj ovog mentorskog programa je unaprjeđenje znanja i vještina u direktnom radu sa prof. dr Jasminkom Anđelić, iskusnim specijalistom ortodoncije vilica.

„Sarađujem sa velikim brojem ordinacija u Crnoj Gori, a u isto vrijeme sam u stalnom kontaktu sa studentima na Studijskom programu stomatologije Medicinskog fakulteta u Podgorici. Iz ovih kontakata, rodila se ideja da dio svog iskustva i znanja prenesem specijalistima ortodoncije, onima koji su tek završili specijalizaciju, ili praktična znanja iz ove oblasti žele unaprjediti. Ovaj program mentorstva dobra je prilika za razmjenu znanja i profesionalno umrežavanje“ – ističe prof. dr Jasminka Anđelić.

Mentorski rad obuhvata:

• Jedan na jedan rad sa mentorom;
• On line i direktne konsultacije;
• Nadgledanje rada;
• Analizu slučajeva;
• Podršku u planiranju tretmana;
• Konsultacije sa specijalistom dječje i preventivne stomatologije;
• Fleksibilnost u definisanju trajanja mentorstva.

Rad sa mentorom personalizovan je i prilagođen potrebama svakog polaznika pojedinačno. „Program nije zamišljen kao rad u grupi, već isključivo kao saradnja i konsultacije u direktnom kontaktu „jedan na jedan“, što može biti vrlo korisno kada su u pitanju zahtjevniji slučajevi. Takođe, polaznik mentora može uključiti u rad sa svim pacijentima, ili odabrati najkompleksnije slučajeve na kojima bi radio uz podršku mentora“ – pojašnjava dr Anđelić. Oni koji učestvuju u programu mentorstva mogu očekivati povećanje efikasnosti rada, kraće vrijeme trajanja pojedinačnih ortodontskih terapija, a samim tim i preuzimanje većeg broja pacijenata.

Zainteresovani specijalisti ortodoncije svoje prijave mogu slati na email adresu dentaluxtivat@gmail.com. Potrebno je da prijava sadrži CV (biografiju) i propratno pismo u kojem kandidat definiše svoja očekivanja i profesionalne ciljeve, aspekte ortodoncije koje želi unaprjediti u praksi i druge detalje od značaja za budući rad sa mentorom.
Program mentorstva odvija se na crnogorskom/hrvatskom/srpskom/bošnjačkom i na engleskom jeziku.

Cijena usluge mentorstva dostupna je na upit.

Prof. dr Jasminka Anđelić specijalista je ortopedije vilica sa višedecenijskim iskustvom rada i sa više od 4000 sprovedenih stomatoloških tretmana, što je čini jednim od najiskusnijih i najtraženijih ortodonata u Crnoj Gori. Profesor je na Studijskom programu stomatologije na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Zajedno sa sestrom, prof. dr Snežanom Matijević specijalistom dječje i preventivne stomatologije, takođe profesorom na Studijskom program stomatologije, već duže od 35 godina, vodi privatnu stomatološku praksu u Tivtu. Dentalux tim sarađuje sa brojnim stomatološkim ordinacijama iz Crne Gore i regiona, a sada je tu za Vas.